Ang Dios ay makapangyarihang kumikilos sa mga estudyante ng bagong milenyo. Ang mga estudyante ay naging mga manggagawa ng ebanghelyo dahil sa tuloy-tuloy na gawain sa mga unibersidad at Student's Camp, kasama ng International Youth Retreat na nagaganap sa bawat taon. Ang mga student's camp taon-taon ay nagtatanim ng pag-asa at pananampalataya sa mga kabataan, kabataang mga naging manggagawa ng ebanghelyo, na nangangaral sa mga campus, at mga manggagawa ng ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga nabagong estudyante, iniuunat ng Dios ang Kanyang kamay upang makapagbigay ng Kanyang habag patungo sa mga corrupt na campus. Para sa kaalaman kay Jesucristo at para sa tunay na kalayaan at kaluwalhatiang bahagi kay Cristo, ang ebanghelyo ay buhay na buhay na ipinangangaral sa mga campus sa pamamagitan ng mga bible studies at bible seminars.