Ang ating mga kabataan ngayon ay naliligaw ng walang kahit anong pumipigil sa kanilang puso..Ang mga problema nila ay hindi lang pampamilya o pang eskwela ngunit pang lipunan. Maraming tao at organisasyon ang naglitawan di lamang sa KOREA ngunit sa buong mundo ay nagkaroon ng puso na gustong masolusyunan ang problema ng mga kabataan,gayunman walang senyales ng pag-angat sa mga kabataan at ang katotohanan ay ang kanilang mga gawain ay napapabayaan nila mismo,maraming taon na ang nakalipas ng ang IYF ay itinatag noong marso 2001  
ito ay itinatag sa kadahilanang gusto nilang masolusyunan ang mga problema ng mga kabataan ng mayroong puso ng Dios at ng mayroong paraan na ginagabayan ng Dios,kung ating babalikan maraming nagawa ang IYF sa KOREA at sa buong mundo sa loob lamang ng maiksing panahon.Sa simula ng 2004, 110 estudyante ang nakatanggap ng pagsasanay at ipinadala sa buong mundo.Noong 2005, 237 estudyante ang ipinadala sa 40 iba't-ibang bansa bilang bahagi ng "Overseas Field Experience Program". Ang "National English Speech Contest" para sa mga estudyante sa unibersidad ay nagsimula noong 2001, ay ibinilang ng mga federasyon ng Korean Industry na isa sa pinakamatatag na paligsahan sa bansa. Ang IYF WORLD CAMP ay naging pinaka-paksa ng mga mamamahayag. Ang IYF ay itinaguyod ng Ministry of Culture Tourist,Artist Ki Chul Kim's Stone Art Exhibitions,at ang GLOBAL CAMP na ginawa sa Australia,ginawa ang pangyayari na mas handa para sa mga puso ng hindi lamang sa mga miyembro ngunit pati taga pangaral na tumulong na maghanda para sa mga ganitong matitiyagang mga miyembro ng Committee of Education, administrasyon at lahat ng iba pang kasali,totoo mararamdaman natin ang presensya ng Dios sa IYF,na nakikita natin hindi lamang ang ating sarili kundi maraming buhay ng kabataan ang nabago sa ganitong pagtitipon,kaya kami ay tuwang-tuwa.Naobserbahan namin ang mga estudyante na noon ay nabuhay na may plano para sa kanilang mga sarili,mag-alala para sa kanilang buhay, mabuhay ng makitid ang isip para sa sariling pakinabang at ngayon,sila ay gustong mabuhay para sa iba,sa mga taong gaya rin nila noon. Ang mga kabataang ito ngayon ay aming mga yaman na sumisinag tulad ng araw.Sila ay mga bituin na pinayagan di lamang kanilang sarili, ngunit mga tao na nakapaligid sa kanila upang makinabang at maging masaya.
Nang aming magawa ang maraming mga bagay na iniisip naming imposible.
Kami ay magpapatuloy upang gawin ang maraming gawain tulad nito. ang mga kabataan ay mababago sa pamamagitan ng isang merong malakas na puso. Meron kaming malaking pag-asa na ang mga kabataan ng IYF. ay nagkakaroon ng malakas at malawak na puso at mamumuno ng mundo sa kinabukasan.
 
CHAIRMAN NG INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIP.   MOONTAEK PARK