Noong marso 2001 ang IYF ay nagsilang ng bagong gawang LOGO sa pag-ibig at proteksyon ng mga makahulugang tao, ang paglago ng usbong na natatakpan ng pag-asa ang humuhugis sa LOGO na nagbago mula sa LOGO na meron malambot at dinamikong katangian.