Ang nagtatag ng Iglesia ay ang Dios, Ang Dios ay nagbibigay ng matapat na puso para sa mga tagapaglingkod para manalangin sa mga lugar na walang church at itinataguyod ang mga taong naligtas, doon sa kanilang rehiyon at ipinakikita sa atin ang Kanyang kalooban para maitatag ang Iglesia muna. Mga bagay at lugar ay kailangan para sa pagtatayo ng Iglesia pero ang mahalaga sa lahat ay ang kalooban ng Dios at pananampalataya.

Ang lahat ay di-sapat, pero ang kalooban ng Dios ay nahahayag ng malinaw. Hinahayaan ang mga simbahan matayo at ang mga kasaysayan ng maraming mga kaluluwa na bahagi ng pagbabalik sa DIOS ay ipinagpatuloy.