Sa takbo ng ating lipunan ngayon, matagal na panahon ngayon ang mga kabataan sa Amerika, Japan at, Europa ay matagal ng nalantad sa droga at krimen. Ang mga bansang ito ay natalian ang daan ng politikal sa pagkalito, kahirapan, bulok ng relihiyon at pagkasira ng kaugalian at demoralisasyon ng kaisipan.
 
Ang KOREA ay tumatangap ng masamang epekto ng sistema ng edukasyon na nakasentro sa mga pagsusulit sa kolehiyo at pinipigilan na matuto tungkol sa kaalamang pang-tao.Wala bang kinabukasan sa edukasyon? Ano ba ang talagang kailangan ng mga kabataan?
Wala ng iba pang mas mahalaga kundi ang pagpapa-implementa ng pangkalahatan, natatanging kaisipan para sa mga sumusunod na henerasyon, para sa ganitong adhikain, maraming mataas na mamamayan mula sa ibat-ibang bansa ay nagsama-sama upang itatag ang IYF. Ang IYF ay itinatag sa likod ng kristianismo na humahawak ng malalim na mga kahulugan para sa mundo.Ang mga kabataan na noon ay sumuko na sa kanilang buhay, dahil sa kakulangan ng pananaw ng larawan ng kanilang mga hinaharap; kahit na yaong mga bumagsak sa krimen at mafias, ngayon ay nagbagong buhay, buhay na talagang kailangan ng lipunan ang mga kabataan, ngayon ay malusog at walang kakulangan sa kaalaman ngunit sa mahinang mga kaisipan maraming mga pagkakataon na sila'y bumabagsak sa harap ng mahirap na mga sitwasyon. Ang edukasyon sa ngayon ay nagpapakita ng kanilang mga kakulangan sa larangan ng pagkatao, na lubos na kailangan ng mga estudyante sa kolehiyo.
 
  Ang IYF ay nagbibigay ng proseso ng pagsasanay para sa spiritual at mental na paglago.
Ang nasirang kaharian ng pagkatao na dala ng mga estudyante sa kolehiyo. ngayon ay meron kakulangan sa sense ng direksyon, merong pagkalito sa ugali, at sila ay sanay sa krimen at lethargy.
Ang IYF ay hindi magsasayang ng kahit ano para sa kapakanan ng pagpapalaki ng mga kabataan. Kami ay umaasa upang sila ay magkaroon ng malakas na puso, na handang tumalo sa anomang kahirapan na nasa kanilang mga buhay, bilang mga pinuno ng lipunan para sa susunod na henerasyon.
Ang WORLD CAMP at GLOBAL CAMP na ginaganap sa ibang bansa ay kahanga hanga dahil hinahayaan nito ang mga university student na malugod sa hindi malilimutang karanasan tungo sa internasyonal na kaisipan ang eksperyensa sa ibang bansa, National English Speech Contest, English Camp, University Student Membership Training, World Cup Translating Volunteers, Jeju Tangerine Picking Volunteer Work at ibang social na paglilingkod ay di nakatuon sa makatarungang kaalaman at kasanayan, ngunit nakatuon sa mga aspeto na mabuhay na merong dalisay na puso.Ang IYF ay hindi lamang tumitingin sa mahinahong kaisipan ngunit sa mga susunod na henerasyon na puno ng mga pinuno na mababa ang pagkatao.