Ang World Camp ay ginaganap ng apat na linggo tuwing buwan ng hulyo. Mayroon itong mga training at programa na nakapokus para maovercome ang kanilang mga sarili. Ang mga programang ito ay kadalasang mayroong maraming mga entertainment.
2,000 na mga estudyante mula sa iba't-ibang bansa
 
ang sumali sa nakaraang taong 7th IYF World Camp(2004). Ang mga pagtitipon at pakikipag-ugnayan mula sa iba't-ibang bansa ay lumago habang naranasan nila ang makapigil hiningang natural na tanawin ng Korea, mga main industrial facilities, military bases, one day military experience, diverse cultural presentations, lectures, sightseeing, short marathons, sports competitions at iba't-ibang klase pang mga programa. Maging sila man ay mga Amerikano o Russo, ang mga pangunahing problema ng mga kabataan ay may pareparehas na katangian, magkakaiba man ang kanilang mga anyo. Ibinibigay lahat ng IYF ang patungkol sa lahat ng dapat na matutunan, na hindi maituturo ng mga magulang at edukasyon, kagaya ng "ang mundo ng puso at self control".
Nang mapagtanto ng mga lumahok ang magandang mundo ng puso sa pusong fellowship, naranasan nila ang pagiging malapit sa puso lampas sa kanilang hangganan. Nararamdaman namin na ang IYF ay kinikilos sa gitna ng isang di nakikitang Lumalang. Ang mga estudyanteng ito na lumahok, minsan ay nakulong sa makipot na kahon ng kanilang mga kaisipan, ay napalaya at naging mga born again workers na handang isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa katotohanan. At ng tumalikod ang mga estudyanteng ito sa kanilang makasariling mga kagustuhan at mga pansamantalang kaligayahan sa buhay, sila ay naging mga mamamayan na may dakilang hangarin. Ang Internasyonal na pakikisalamuha ay sumibol mula sa tunay na layunin. Ang susunod na henerasyon ay naka drawing na sa blueprint ng IYF.